HMV-Talot yritystä johtaa Veijo ja Mika Huosianmaa, isä ja poika. Veijolla työkokemusta rakennusalalla on 40 vuotta ja Mikalla 20.

Veijo löysi tiensä rakennusalalle jo nuorena, lähtiessään isänsä matkaan työmaille. Noista ajoista asti Veijon työt rakennusalalla on jatkunut aina nykypäivään saakka.

80- Luvun lopulla Veijo perusti oman yrityksen Lapuan Talotimpurit. Myöhemmin Veijo ja Inkeri Huosianmaan viidestä lapsesta vanhin Tommi aloitti työt yrityksessä ja muutaman vuoden kuluttua Mika, lapsista keskimmäisin. Oman työpanoksensa antoi Inkerikin joka toimi timpureissa milloin kokkina, kirjanpitäjänä, maalarina tai saumaajana. 2010- luvun alussa Tommi halusi vaihtaa alaa, Mikan jäädessä yhä yritykseen.

2013 vuoden lopulla haluttiin perustaa uusi yritys jonka Mika ja Veijo omistavat yhdessä, niin alkunsa sai HMV-Talot joka nykyisin valmistaa uudet kohteemme, Lapuan Talotimpureiden toimiessa taustalla.

Vaikka HMV-Talot on yrityksenä melko tuore niin sen omistajilta ei kokemusta puutu.